Quy định về dán nhãn hữu cơ USDA đối với mỹ phẩm

– Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA không định nghĩa hay quy định về thuật ngữ “hữu cơ” khi áp dụng trong mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc toàn thân và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

– Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) quy định thuật ngữ “hữu cơ” khi áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp thông qua các quy định trong Chương Trình Hữu Cơ Quốc Gia (NOP).

Nếu một sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc toàn thân hoặc chăm sóc cá nhân có chứa hoặc được làm từ các thành phần nông nghiệp và đáp ứng tiêu chuẩn dán nhãn, chế biến, xử lý và sản xuất sản phẩm hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Mỹ/ Chương trình hữu cơ Quốc gia, thì sản phẩm đó hoàn toàn đủ điều kiện để được chứng nhận hữu cơ theo quy định của Chương trình hữu cơ Quốc gia

– Quá trình sản xuất, xử lý các thành phần nông nghiệp hữu cơ và nhà sản xuất ra sản phẩm cuối cùng đều phải được chứng nhận bởi một Tổ chức chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Mỹ công nhận.

– Khi được chứng nhận, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc toàn thân và sản phẩm chăm sóc cá nhân được phân làm 4 loại giống như mọi sản phẩm nông nghiệp khác, dựa vào hàm lượng hữu cơ và các nhân tố khác:

+ “100 percent organic”: Sản phẩm chỉ được chứa các thành phần được sản xuất hữu cơ (không kể nước và muối). Sản phẩm được dán nhãn hữu cơ USDA và phải hiển thị tên và địa chỉ của cơ quan chứng nhận.

+ “Organic”: Sản phẩm phải có ít nhất 95% thành phần được sản xuất hữu cơ (không kể nước và muối). Những thành phần còn lại của sản phẩm phải được cho phép trong Danh Sách Quốc Gia. Các sản phẩm này cũng được dán nhãn hữu cơ USDA và phải hiển thị tên và địa chỉ của cơ quan chứng nhận.

+ “Made with organic ingredients”: Sản phẩm chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ và phải liệt kê 3 thành phần hữu cơ hoặc nhóm “thực phẩm” trên bảng thành phần chính.

Ví dụ, kem dưỡng toàn thân được sản xuất từ ít nhất 70% thành phần hữu cơ (không kể nước và muối) và chỉ các loại thảo mộc hữu cơ mới được dán nhãn là “kem dưỡng thể được làm với hoa hương thảo, hoa cúc, hoa oải hương hữu cơ” hoặc “kem dưỡng thể được làm với thảo mộc hữu cơ.” Các sản phẩm này không được dán nhãn hữu cơ USDA và phải hiển thị tên và địa chỉ của cơ quan chứng nhận.

+ Dưới 70% thành phần hữu cơ: Sản phẩm không thể dùng thuật ngữ “hữu cơ” ở bất cứ đâu trên nhãn chính. Tuy nhiên, sản phẩm có thể chỉ ra một vài thành phần nhất định đã được chứng nhận hữu cơ USDA. Những sản phẩm này không được được hiển thị nhãn Hữu cơ USDA và không được ghi tên và địa chỉ cơ quan chứng nhận.

Như vậy, một sản phẩm được dán logo hữu cơ USDA đồng nghĩa với việc sản phẩm đó chứa ít nhất 95% thành phần hữu cơ và các thành phần còn lại đều đã được cho phép.

Các loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc toàn thân hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, xử lý, chế biến, dán nhãn và cấp chứng nhận như trên không được công nhận là sản phẩm hữu cơ. Các sản phẩm này không được sử dụng những ngôn từ khiến khách hàng hiểu nhầm đây là hàng hữu cơ đã được USDA chứng nhận.

Mộc Tâm Phương 

moctamphuong@gmail.com

fb.com/moctamphuong 

Bình luận
CHIA SẺ